Platby

Pokyny k platbám členských příspěvků do spolku LysaFree.

Číšlo účtu: 2400049427/2010 (Fio)

Vstupní poplatek: 1500 Kč
Měsíční příspěvek: 360 Kč

Konstantní symbol: 308 (platba za služby)
Variabilní symbol: přidělen každému členovi na základě user_id

Platby se dělí na dvě části:

1) Jednorázový, nevratný peněžitý vklad, který se platí při vstupu. Tato částka se použije na financování výstavby a provozu společné sítě LysaFree.

2) Pravidelný měsíční příspěvek ve výši 360,- Kč. Tato částka se použije na nákup společné internetové konektivity, provoz a rozvoj sítě.
Platí se vždy měsíc dopředu tak, aby peníze byly připsány na náš účet nejdéle do 20. dne v měsíci. Doporučujeme zřízení trvalého platebního příkazu s datem odpisu z vašeho účtu  k 15. dni v měsíci.

V případě, že člen nebude ve stanovených lhůtách platit členské příspěvky, je rada oprávněna pozastavit jeho členství a využívání služeb. Na nezaplacené členské příspěvky je člen upozorněn formou emailu a SMS před pozastavením služeb tak, aby mohl dluh uhradit. Pokud dluh neuhradí, přístoupí rada k pozastavení služeb.

Veškeré finanční částky posílejte výhradně na náš účet!
Výše poplatků se může změnit výhradně rozhodnutím valné hromady.

Jedná se o členské příspěvky do zapsaného spolku. Na platby nevystavujeme daňový doklad. Našim členům na vyžádání můžeme vystavit potvrzení o zaplacení členských příspěvků.
Více viz. zákon č. 89/2012 Sb. a § 19 zákona č. 586/1992 Sb.

Výpisy z našeho účtu jsou členům dostupné na intranetu.

Comments