Kronika

Kronika spolku LysaFree.

2003
Červen 2003 První schůzka a diskuze

První schůzka zájemců o lepší připojení v Lysé. První zájemci se domlouvají v diskuzích na czfree.net a fóru Lysá.nl.

Srpen 2003 Založení sdružení fyzických osob

Sdružení fyzických osob LysaFree bylo založeno 1. 8. 2003.

2004
Únor 2004 Prvních patnáct v síti

Na AP kostel připojen panelák ČSA 1650/1651, celkem je nás na síti už 15. Připojeni jsme přes Bluetone/ČRa, 3,5GHz linkou do Prahy, kapacita 512 kbit.

Červen 2004 Registrace občasnkého sdružení

22. 6. 2004 bylo Ministerstvem vnitra ČR registrováno občanské sdružení LysaFree. Změnili jsme právní subjektivitu, ale cíle sdružení zůstávají stále stejné.

Červenec 2004 Zrychlujeme na 2 Mbit

Konektivitu zajišťuje pojítko TrangoLink od Sloane Park, má kapacitu 2 Mbit a míří do Lysé z vodojemu v Zápech.

Srpen 2004 První webkamera v Lysé

Namontovali jsme na věž kostela první webkameru kameru připojenou do sítě.

2 Mbit / První webkamera v Lysé / 15 členů

2005
Leden 2005 Máme 80 členů

Na síti je aktuálně 80 členů a její konektivita je 5 Mbit.

Červenec 2005 Nový vysílač připojil Benáteckou Vrutici

Připravujeme vysílač na Husově náměstí.

Září 2005 Nový vysílač ve Dvorcích

Nové zájemce o členství připojujeme i na vysílač ve Dvorcích.

Prosinec 2005 Připojujeme Litol

Rozšířili jsme pokrytí sítě LysaFree také do Litole.

2006
Únor 2006 Máme 230 členů

LysaFree má již 230 členů a jsme připojeni linkou o kapacitě 18 Mbit.

Únor 2006 Začíná nová éra síťování v Lysé – éra optická.
Nový vysílač na Vichrově vile. 
Několik měsíců jsme připravovali projekt „Optická přístupová síť – sídliště Lysá nad Labem“ a stálo to za to. Projekt finančně podpořilo Ministerstvo informatiky ČR, takže se můžeme pustit do realizace. Mimo optického projektu jsme v únoru spustili nový vysílač na Vichrově vile v Lysé.
Duben 2006 Nový vysílač připojil Starou Lysou.

Spoj do Staré Lysé je připojen z Benátecké Vrutice.

Listopad 2006
Zrychlujeme na 16 Mbit

Stále posilujeme naši síť pro rychlejší propojení členů, již máme dvě profi 10GHz pojítka Alcoma s kapacitou 16 Mbit.

Prosinec 2006 Dokončení optické přístupové sítě

Naše první optická přístupová síť je hotová a funkční. Pokrývá 447 domácností na sídlišti a připojeno je na 60 členů LysaFree. Konektivitu řešíme stále se Sloany, má kapacitu 30 Mbit a je zakončena na náměstí.

2007
Duben 2007 Připravujeme další rozšíření optické sítě

S optikou si už pomalu začínáme tykat. Položili jsme chráničky v Čapkově ulici a připravujeme další rozšíření přístupové sítě na sídlišti.

Říjen 2006
Nový vysílač Na Mlíčníku

Nové AP vysílá v Lysé v ulici Na Mlíčníku a připojí zájemce v blízkém okolí.

230 členů – vysílač – 16 Mbit – optická síť

2008
Březen 2008 Nová konektivita od Metronetů

S konektivitou jsme přešli k Metronetu, máme 60Mbit spoj z nádraží (POP ČDT).

Červen 2008 První Free-space optical communication v Lysé

Mezi náměstím a vichrovkou „svítíme“ 100Mbit laserem.

Červenec 2008 Nový vysílač ve Dvorcích

Pokrytí ve Dvorcích výrazně zlepšil nový vysílač na místní hospodě.

2009
Únor 2009 Spouštíme projekt „Optická přístupová síť – sídliště II“

V plánu je rozšířit optické připojení do všech domů na sídlišti.

Září 2009 Optické připojení v Masarykově ulici

Probíhá velká rekonstrukce ulice Masarykova. Samozřejmě neváháme a pokládáme chráničky pro optický kabel. Krom páteře poprvé připojujeme optikou i jednotlivé rodinné domy. Optikou se připojíme k optickému POPu na nádraží a propojíme vichrovku s náměstím.

Prosinec 2009 Deklarace spolupráce sdružení LysaFree s Městem Lysá nad Labem

Dlouhodobě dobrou spolupráci s Městem Lysá nad Labem jsme stvrdili podpisem smlouvy o spolupráci. Předmětem smlouvy je deklarace vzájemné spolupráce ve věci výstavby a provozování optické datové sítě s rychlostí 100 Mb a více v Lysé nad Labem.

2010
Březen 2010 Dokončení optického připojení na sídlišti

Optiku už mají všechny domy na sídlišti.

Duben 2010 Sdružení LysaFree má přes 800 členů

Na společné síti je nás přes 800. Sídliště přepojujeme na nové 100 Mbit pojítko.

Srpen 2010 Obnovení spolupráce se Sloane

Po nevalné zkušenosti s firmou Metronet jsme se vrátili s konektivitou ke Sloane. Vybudovali jsme vlastní optickou linku na nádraží. Aktuálně máme optický spoj o kapacitě 200 Mbit a k tomu záložní rádio o kapacitě 100 Mbit.

Říjen 2010 Spustili jsme druhou veřejnou webkameru.

Z Vichrovky zabírá krásné panorama Lysé. Koncem srpna jsme dokončili výstavbu druhé části sítě na sídlišti, připojení je dostupné ve všech domech. První část jsme spustili již v roce 2006, dnes služeb optické sítě využívá na dvě stovky uživatelů. Mimo sídliště jsme naše optické kabely pokládali taky po celé délce rekonstruované Masarykovy a Čapkovy ulice. Rychlost přípojek je 100 Mbit/s a je možné přes síť sledovat digitální televizi. Určitě stojí za zmínku i to, že naše úsilí podpořilo v rámci projektu i Ministerstvo informatiky a při budování sítě úzce spolupracujeme s městem Lysá nad Labem. Optický kabel je nejmodernější médium pro telekomunikační sítě, zvládá přenosové rychlosti v řádu desítek Gbit/s a to na vzdálenosti až desítek kilometrů.

Možná se proto budete ptát, jak je možné, že právě LysaFree tuto velmi sofistikovanou technologii nabízí. Jelikož jsme nezisková organizace, všechny naše finanční prostředky využíváme k zajištění provozu a zlepšování parametrů naší sítě. Protože jsme všichni místní, Lysou vnímáme nejen jako město, kde žijeme a pracujeme, ale také jako místo, které máme rádi. Proto jsme k naší síti zdarma připojili městský úřad a většinu škol a školek ve městě. Mimoto také provozujeme v Lysé dvě veřejné web kamery. Jedna je umístěna na věži kostela a zabírá centrum města.
Druhá kamera je na domu č.p. 214, tzv. Vichrově vile a zobrazuje krásné panorama zámeckého vrchu, kostela a Náměstí Bedřicha Hrozného.

Obrázky z kamer a další informace najdete na našem webu v sekci Webkamery.

2011
Červenec 2011 Připojujeme Náměstí Bedřicha Hrozného, Městský úřad a kostel

Po dokončené Masarykově ulici se začíná opravovat i Náměstí Bedřicha Hrozného, takže pokračujeme s pokládkou chrániček. Krom domů na trase, připojíme i Městský úřad a také kostel.

Listopad 2011 Nová optika k Jedličkovu sídlišti. Zrychlujeme na 300 Mbit.

Jsme připojeni rychlostí 300 Mbit. Rozšiřujeme optickou přístupovou síť ulicí Zahradní do lokality Jedličkovo sídliště.

800 členů – webkamera – 300 Mbit – optická síť

2012
Červenec 2012 Připojujeme Ostrou

Nový vysílač připojil zájemce v Ostré.

Srpen 2012 Připojujeme Zámeckou ulici

Dále pokračujeme v rozšiřování optické sítě – Zámecká ulice.

Září 2012 LysaFree slaví 1 000 připojení členů

Připojili jsme svého 1 000. člena.

2013
Prosinec 2013 Dokončení další etapy rozšiřování optické sítě

Máme přes 1 150 členů. Dokončili jsme další etapu rozšíření optické sítě, naše optika nyní vede od nádraží přes náměstí až na sídliště. Za rok 2013 jsme položili přes 3 400 metrů optiky.

2014
Leden 2014 Měníme název na LysaFree, z.s.

V souvislosti s novým občanským zákoníkem měníme název na LysaFree, z.s. Myšlenka ale zůstává – nejrychlejší připojení pro všechny členy!

Květen 2014 Proběhla již 11. valná hromada LysaFree

Mimo spousty jiných důležitých záležitostí se obměnila rada, která má nyní sedm členů. Víc hlav, víc ví. Doufejme, že tu spoustu nových myšlenek dokážeme zužitkovat 🙂

Červen 2014 Spouštíme optickou síť pro první viladomy v lokalitě Na Zemské stezce a Vichrova

Konečně je i tady opravdu rychlé připojení. Jeden dům = 1 Gbit přípojka.

2016
Březen 2016 LysaFree má již přes 1 350 připojených členů.

Stále se snažíme zrychlovat naši síť, hlavní optická linka má kapacitu plný 1 Gbit/s s rádiovou zálohou 500 Mbit/s. Měníme páteřní spoje a rozšiřujeme optiku v lokalitě Vichrova a Švermova.

2017
Září 2017 Podvrt po kolejemi

Koncem září se uskutečnil dlouho plánovaný podvrt pod kolejemi oddělujícími Lysou a Litol. Takřka 100 metrů dlouhý vrt jdoucí až 3 metry pod těleso kolejiště byl dodavatelskou firmou i přes velmi nepříznivé geologické poměry zrealizován za dva a půl dne. Část Litole je již připojena opticky, další litolské „optické ostrovy“ se budou postupně připojovat.