Bezpečnost dětí na internetu

Kdy:    středa 13.12. 2017 od 17:30 (délka přibližně 2 hodiny)
Kde:    Městská knihovna Lysá nad Labem, Husovo nám. 23 (přízemí MěÚ)

Po koho je určeno: především rodiče dětí (od předškoláků po puberťáky), ale také např. pedagogy

Stručný popis programu: Přednáška je primárně určena pro rodiče dětí, kteří ať již aktivně nebo pasivně pracují s internetem (i pokud doma nemáte počítač, dítě se běžně setkává s internet u spolužáků apod.) tak i pro pedagogické pracovníky a obecně lidi pracující s uvedenou cílovou skupinou. V první části je obecné seznámení s dětskou psychikou, základy vývojové psychologie a specifičnosti určitých věkových období. Je detailně probírána nutnost hledání rovnováhy mezi dání důvěry dítěti a mírou nutné kontroly. Jsou ukazována jednoduchá opatření, které jsou vysoce efektivní a zároveň neupírají dítěti jeho prostor. V druhé části jsou prezentovány již proběhlé kauzy. Následně proběhne snaha o určení, kde se stala chyba a jak jí případně předejít. V poslední fázi následuje výčet nejčastějších rizik, které na děti i dospělé na internetu číhají. Proberou se možnosti, jak na ně reagovat, jak je rozpoznat a samozřejmě i jak jim předcházet.

Opakování přednášky plánujeme na jaro 2018 – termín včas zveřejníme