Platby

Pokyny k platbám členských příspěvků do spolku LysaFreeMan standing with laptop and wifi antenna

Číslo účtu: 2400049427/2010 (Fio)
Vstupní příspěvek: 1 000 Kč
Měsíční příspěvek: 360 Kč
Variabilní symbol: přidělen každému členovi na základě user_id (pokud jste ho zapomněli, obraťte se na podporu)

Platby se dělí na dvě části:

  1. Jednorázový, nevratný peněžitý vklad ve výši 1 000 Kč, který se platí při vstupu do spolku.
  2. Pravidelný měsíční příspěvek ve výši 360 Kč.

Platí se vždy měsíc dopředu tak, aby peníze byly připsány na náš účet nejdéle do 20. dne v měsíci. Doporučujeme zřízení trvalého platebního příkazu s datem odpisu z vašeho účtu k 15. dni v měsíci.

V případě, že člen nebude ve stanovených lhůtách platit členské příspěvky, je rada oprávněna pozastavit jeho členství a využívání služeb. Na nezaplacené členské příspěvky je člen upozorněn formou e-mailu a SMS tak, aby mohl dluh uhradit. Pokud dluh neuhradí, přistoupí rada k pozastavení členství.
Veškeré finanční částky posílejte výhradně na náš účet!
Výše poplatků se může změnit výhradně rozhodnutím valné hromady.

Další informace

Členské příspěvky zapsaného spolku jsou upraveny zákonem č. 89/2012 Sb. a § 19 zákona č. 586/1992 Sb.
Více informací naleznete ve stanovách spolku LysaFree.
Na platby nevystavujeme daňový doklad. Našim členům na vyžádání můžeme vystavit potvrzení o zaplacení členských příspěvků.
Výpisy z našeho účtu jsou členům dostupné na intranetu.

Dotazy k příspěvkům či platbám

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím na nás obraťte e-mailem: podpora@lysafree.net nebo telefonicky: +420 775 911 267 (každý den od 8:00 do 20:00).