Podmínky pro vydání vyjádření k existenci sítí a vytýčení optické sítě

Podzemní vedení optické sítě LysaFree se nachází v katastrálních územích:
1. Lysá nad Labem
2. Litol
3. Stará Lysá
4. Ostrá

Žádost o vyjádření k existenci sítí musí obsahovat:
1. Název akce
2. Určení lokality (obec, k. ú., ulice, parcelní číslo)
3. Situace stavby (zákres do katastrální mapy)
4. Stručný popis stavby
5. Kontaktní údaje
6. Fakturační údaje

Žádost o vyjádření zašlete na lysafree@lysafree.net pomocí datové schránky či přes UtilityReport.

Úhrada nákladů:
Poskytování uvedených činností je spojeno s provozními náklady na straně LysaFree. V souladu se zněním §161 stavebního zákona 183/2006 Sb. požadujeme úhradu těchto nákladů.

Vyjádření k existenci sítí zaslané elektronicky 400,- Kč  
Vyjádření k projektové dokumentaci zaslané elektronicky 400,-Kč  
Vyjádření zaslané korespondenčně 550,-Kč  
Vytýčení optické sítě v terénu  1200,-Kč  (za započatou hod.)
Příprava vektorových dat o poloze sítě (na vyžádání) 1200,-Kč (za započatou hod.)

 Vyjádření zasíláme standardně do 30 dnů po úhradě námi vystavené faktury.

Žádost o vytýčení zašlete na lysafree@lysafree.net nebo volejte. Vytýčení je nutno objednat alespoň pět pracovních dnů předem.

Správce optické sítě:
LysaFree, z. s.
Ke Kovoně 2114, Lysá nad Labem
Telefon: 775 911 267
Email: lysafree@lysafree.net
DS: c3trqj6