Valná hromada spolku 21.5.2023

Přijďte rozhodovat o LysaFree! Jsme nezisková organizace, kde hlavní slovo mají členové – tedy právě vy! O dalším směřování našeho spolku se bude rozhodovat na zasedání Valné hromady, které se uskuteční v neděli 21. května 2023 v prostorách naší klubovny na adrese Ke Kovoně 2114, Lysá nad Labem. Zasedání začne v 16:00. Odkaz na Mapy.

V případě, že řádná Valná hromada nebude usnášeníschopná, svolává se náhradní valná hromada na stejný den, tedy 21. května 2023 a to v 17:00. Na náhradní valné hromadě lze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad řádné Valné hromady.

Návrh pořadu jednání je níže:

I. Zahájení

1) uvítání, představení

2) návrh programu valné hromady, doplnění či úprava bodů

3) výběr ověřovatelů

4) hlasování: odsouhlasení programu a ověřovatelů

II. Informační blok – stav spolku

1) zpráva o činnosti a stavu spolku

2) zpráva o hospodaření spolku

3) zpráva inspektora

4) informace o probíhající finanční kontrole

5) hlasování: odsouhlasení činnosti spolku Valnou hromadou

III. Budoucnost spolku

1) plány na rozvoj a investice, komunitní činnost

2) hlasování: o plánu rozvoje a investic, komunitní činnosti

IV. Změny ve složení orgánů spolku

1) rada spolku

V. Úprava stanov spolku

1) úprava čl. 2 stanov spolku

VI. Diskuze

1) všeobecná diskuze

VII. Závěr

1) přečtení zápisu

2) hlasování: odsouhlasení zápisu

3) závěr

 

Podněty k pořadu jednání

Členové mají právo podávat Radě podněty k pořadu jednání. Své podněty můžete zaslat emailem, do naší datové schránky nebo písemně. 

Změna na pozici radního spolku

Provoz spolku v období mezi zasedáními Valné hromady řídí a dozoruje Rada spolku. Ta je sedmičlenná a schází se zpravidla jednou měsíčně. Jeden z radních spolku se rozhodl z osobních důvodů rezignovat na svůj mandát. Valné hromadě tedy přísluší zvolit z členů jednoho nového radního. Pokud máte zájem, dejte nám o sobě vědět a přijďte kandidovat!

Úprava stanov spolku

Rada spolku navrhuje úpravu stanov, kterou se mění druhý článek. Ten vymezuje účel a činnost spolku a blíže specifikuje hlavní i vedlejší činnosti, které může spolek vyvíjet. Původní znění článku je poplatné době založení spolku před téměř dvaceti roky. Rozsah naší činnosti se od té doby rozšířil, spolek podporuje mnoho neziskových subjektů, školy, knihovnu, provozujeme otevřenou síť IoT, pořádáme workshopy a přednášky a tak dále. Navržená úprava tento vývoj zachycuje. Práva a povinnosti členů spolku se nemění. 

Odkaz na stávající stanovy spolku LysaFree.

Odkaz na návrh nových stanov spolku LysaFree.

Rada spolku před VH

Rada spolku se schází na klubovně a před zasedáním Valné hromady proběhne schůzka dne 2. května od 19:00. Pokud chcete s radou cokoliv probrat, navrhnout podnět k projednání, klidně se zastavte!

 

 

 

 

Změny v internetové televizi

Vážení členové spolku,

jak jistě víte, jednou z výhod vašeho členství v LysaFree je možnost využívat v rámci členského příspěvku službu internetové televize od poskytovatele SledovaniTV. Od 1.3.2023 dochází ke změně programové nabídky internetové televize (IPTV), kterou můžete využívat. Důvodem je výrazné navýšení cen za příjem některých televizních programů. Z tohoto důvodu budeme v rámci členství v LysaFree nabízet Demo balíček IPTV, který obsahuje aktuálně více než 80 kanálů. 

Změny které nastanou od 1.3.2023 budou následující:
– v nabídce budou chybět některé televizní kanály (ale stále máte možnost sledovat více než 80 TV kanálů včetně veřejnoprávní televize)
– nebude fungovat služba zpětného přehrávaní pro žádné televizní kanály
– možnost sledovat pořady souběžně na dvou TV a telefonu, tabletu či webu zůstane
– zůstane možnost dokupování dalších programových balíčků

Jak získat plnohodnotnou IPTV
Podařilo se nám vyjednat u SledovaniTV výhodnou nabídku, kdy za zlomek ceny (79Kč/měs.) získáte plnohodnotnou IPTV (běžná cena 229Kč/měs.). Jedná se o doplňkový balíček „Zpětné sledování až 7 dní + 50 h nahrávek + NP+“, který si zakoupíte ve vašem účtu na sledovanitv.cz. Díky tomu se nebudete muset omezovat televizním programem, ale televizní vysílání vám bude k dispozici celý týden zpětně. Zároveň se Vám programová skladba rozšíří na původní obsah. Navíc si ho budete moci přehrávat nejen mimo svou domovskou síť, ale také na území celé EU, třeba v rámci dovolené.

Níže následuje návod na objednání doplňkového balíčku:

Velikonoční výlet vlakem do Zubrnic

Na duben plánujeme celodenní výlet vlakem do muzea v přírodě v Zubrnicích. Svezeme se zubrnickou museální železnicí, prohlédneme si parní vodárnu ve Střekově. Muzeum je součástí obce Zubrnice, vklíněné do malebné, ale dramaticky modelované krajiny Českého středohoří. Pojedeme v neděli 2.4. a v zubrnické vesnici tak navštívíme oslavy jarního slunovratu. Odjezd vlakem v 7:48 z Lysé, návrat cca v šest odpoledne. Kapacita akce je omezená, je nutné se registrovat (registrační stránka je členům přístupná pouze ze sítě LysaFree).

Další informace: Odjez vlaku z Lysé n. L. 2.4.2023 v 7:48 hod.
Návrat vlaku do Lysé n. L. 2.4.2023 v 17:42 hod.

Účastníkům výletu zajistí spolek skupinovou jízdenku na cestu Lysá – Zubrnice a zpátky. Vstupné a konzumaci na místě si hradí každý sám. Registrovaným výletníkům bude včas rozeslán itinerář výletu, kterého se každý musí držet, vlak na nikoho nepočká…

Více informací o skanzenu a Muzeální železnici naleznete na internetu např. na stránkách:
https://www.nmvp.cz/zubrnice/akce/celorocni-program/velikonoce-v-zubrnicich1
https://www.ceskevylety.cz/slavnosti.php?kod=1200_velikonoce-zubrnice
https://www.turistika.cz/mista/muzealni-zeleznice-v-zubrnicich/detail
https://www.tourismato.cz/muzealni-zeleznice-v-zubrnicich-p117592
https://www.zubrnickazeleznice.cz

Seminář o nanosatelitech

Jeden z členů spolku LysaFree se podílí na projektu VZLUSAT, české technologické nanodružice. Jedná se o miniaturní satelity vytvořené ve spolupráci českých technologických a akademických institucí. Připravili jsme přednášku, kde nám Petr představí nanodružice VZLUSAT, popovídá o řadě zajímavých technických řešení a odpoví na vaše dotazy. Akce se bude konat v úterý 7. března od 17:30 v lyském kině. Předpokládaná doba trvání je asi dvě hodiny. Akce je otevřena nejen pro členy spolku LysaFree, ale i pro širokou veřejnost.

Zajímavé odkazy:
Stránky VZLUSAT-1
Stránky VZLUSAT-2
Pojem CubeSat ve Wikipedii

Základy 3D tisku – workshop

Všude kolem nás se mluví o 3D tisku. Co to ale je a k čemu je to dobré? Na workshopu se naučíte základy 3D tisku, provedeme vás celým procesem od návrhu 3D modelu, přes export, rozřezání (slicing) až po tisk. Zaměříme se jak na teorii (materiály, technologie), tak na praktické vyzkoušení, uvidíte samotné vytvoření výsledného objektu na 3D tiskárně. V LysaFree používáme tiskárnu Prusa i3 MK3S a k plné spokojenosti si například sami tiskneme odbočné krabice riser kabelu pro GPON síť. Termín je naplánován na středu 22. února od 18:00 na klubovně. Předpokládaná doba trvání je asi dvě hodiny.

Kapacita akce je omezená, je nutné se registrovat (registrační stránka je členům přístupná pouze ze sítě LysaFree). Když by se při registraci něco pokazilo, napište nám email. Více informací o akcích najdete na našich stránkách.