Výlet do lokomotivního depa Česká Lípa

Na 15.října 2023 chystá náš spolek LysaFree pro své členy a jejich rodinné příslušníky výlet za technickými památkami, tentokrát do lokomotivního depa Česká Lípa, kde se spolek Železniční nostalgie-Výtopna Česká Lípa snaží o záchranu historických lokomotiv, včetně parních.

Odjezd z Lysé nad Labem plánujeme na 09:32 hod., příjezd do České Lípy v 11:31 hod. Po příjezdu do České Lípy bude následovat komentovaná prohlídka lokomotiv i depa. Vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádnou prohlídku a také proto, že spolek Železniční nostalgie-Výtopna Česká Lípa je spolkem nadšenců, kteří se pomocí vlastních činností, sponzorských darů i různých příspěvků snaží o zachování historických železničních vozidel pro další generace domluvili jsme se, že ve vlaku budeme vybírat účastnický příspěvek ve výši 100 Kč za dospělou a 50 Kč za nezletilou osobu. Vybranou částku následně předáme tomuto spolku.

Upozorňujeme také, že každý účastník zodpovídá za svou bezpečnost i bezpečnost nezletilých osob s ním cestujících. Po prohlídce lokomotivního depa bude následovat individuální program (oběd, prohlídka města apod.) s tím, že odjezd z České Lípy bude v 16:24 hod. a příjezd do Lysé nad Labem pak v 18:25 hod.